Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πίσω στα Δελτία Τύπου

Η περιβαλλοντική Υπευθυνότητα ως Στόχος της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Δελτία Τύπου
Οκτώβριος 2011
Η περιβαλλοντική Υπευθυνότητα ως Στόχος της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΑΕ (Η.Β.Ε. ΑΕ) αναγνωρίζει ως κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία, ότι η αναπτυξιακή της πορεία μπορεί και οφείλει να συμβαδίζει με την κοινωνική ευημερία.

Στο πλαίσιο αυτό, από τα πρώτα της κιόλας βήματα δραστηριοποιείται με στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, που αποτελεί και κεντρικό πυλώνα της φιλοσοφίας της εταιρίας από το πρώτο έτος ίδρυσής της. Οι επιλογές της εταιρείας σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό εμφιάλωσης, τα υλικά συσκευασίας καθώς και το σχεδιασμό φιάλης και ετικέτας, είχαν μοναδικό γνώμονα την ποιότητα του προϊόντος. Το φυσικό μεταλλικό νερό 'Βίκος" εμφιαλώνεται στην πηγή. Από το σημείο της υδροληψίας, μέσω ενός δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων οδηγείται σε υπερσύγχρονα μηχανήματα εμφιάλωσης εγκατεστημένα δίπλα στην πηγή, χωρίς να υποστεί καμία επεξεργασία. Σύμφωνα με το εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου HACCP για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου πραγματοποιούνται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της παραγωγής συνεχείς έλεγχοι του νερού, των πρώτων υλών συσκευασίας, της υγιεινής των εγκαταστάσεων και του προσωπικού καθώς και έλεγχοι στα τελικά προϊόντα. Οι έλεγχοι αυτοί διασφαλίζουν ότι το νερό θα φτάσει τελικά στον καταναλωτή διατηρώντας την ίδια φυσικοχημική σύσταση και μικροβιακή καθαρότητα που είχε στην πηγή.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι βασική δέσμευσή μας παράλληλα με την ποιότητα των εφαρμοζόμενων στην εταιρεία μας συστημάτων διαχείρισης και των προϊόντων/ υπηρεσιών που παρέχουμε.

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προκειμένου να επιβεβαιώνεται η επίτευξή τους, η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η συμμόρφωσή τους με την Περιβαλλοντική Πολιτική.

Μερικά από τα περιβαλλοντικά προγράμματα διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία είναι:

  • ανακύκλωση χάρτου
  • ανακύκλωση πλαστικών & μεταλλικών αντικειμένων
  • ανακύκλωση χρησιμοποιημένων λαδιών
  • διαχείριση κατανάλωσης ενεργειακών πόρων (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό πέραν αυτού που χρησιμοποιείται για εμφιάλωση, βενζίνη)
  • διαχείριση λυμάτων προερχόμενα από τις διεργασίες καθαρισμού και απολύμανσης
  • διαχείριση επιπέδου θορύβου
  • έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος από καυσαέρια καυστήρων θέρμανσης

Το προσωπικό μας συμμετέχει στην προσπάθεια μας αυτή πιστεύοντας ότι η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης είναι για το καλό του, αλλά και για το καλό της ευρύτερης περιοχής, των συντοπιτών μας και γενικότερα των συνανθρώπων μας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά HACCP (πρότυπο Codex Alimentarius 1997) και ISO 9001/2000 από το Φεβρουάριο του 2000 και ISO 14001/2004 (από το Μάρτιο του 2003). Όλες οι πιστοποιήσεις δόθηκαν από το διεθνή φορέα πιστοποίησης Lloyd's Register , ο οποίος και ελέγχει την ορθή εφαρμογή και συντήρηση-συνεχή αναβάθμιση των συστημάτων ποιότητας με εξαμηνιαίες επιθεωρήσεις. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει και αποδεικνύει την προσήλωση της εταιρείας στην ποιότητα των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών της, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι η πρώτη εταιρεία (και μοναδική έως πρόσφατα) στο χώρο των εμφιαλωμένων νερών που κατέχει πιστοποιητικό HACCP (σύστημα διαχείρισης της υγιεινής, της ασφάλειας των τροφίμων και ελέγχου των κρίσιμων σημείων παραγωγής τους) από τον Φεβρουάριο του 2000, σύμφωνα με το πρότυπο Codex Alimentarius 1997.

Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. είναι μια ελληνική εταιρεία ιδιοκτησίας της οικογένειας Σεπετά που ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα το 1992 με την εμφιάλωση του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ από την ομώνυμη πηγή. Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Συστήματα Διασφάλισης και Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένα όλα από τον διεθνή φορέα Lloyd's Register. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από τον Φεβρουάριο 2000 κατά ISO 9001/2000 & HACCP για την διασφάλιση της ποιότητας και από τον Μάρτιο 2003 κατά ISO 14001/2000 για την περιβαλλοντική διαχείριση.